preventgenocideinternational 
genocids?
Law
nepielaujamibu
sodišanu
English
French
Spanish
English
Français
Español
Arabic - automated translation
Chiinese - automated translation
Russian
German
Japanese
Swahili
Deutsch
Swahili

 
preventgenocide.org
Search the web

Last revised
15 April 2002

 

 

 

 

 

Prevent Genocide International, established in 1998, is a global education and action network working to prevent the crime of genocide.

Genocids 71.pants. Kriminallikums, Latvijas Republikas

Konvencija par genocida nepielaujamibu un sodišanu par to

Romas Starptautiskas Kriminaltiesas Statuti - Art. 6 Current status of ratification of the Rome Statute (CICC)

'Key Writings of Raphael Lemkin on Genocide - a guide to a multilingual series of texts by the activist scholar who coined the word "genocide" New Text: 'Genocide as a Crime under International Law' 1947

Raphael Lemkin (1900-1959)
Prevent Genocide International

info@preventgenocide.org

Please send us your comments on our website.

 

 

 

 

 

 

 

 


Article 6 of the Rome Statute of the International Criminal Court in Latvian
Adopted was adopted on 17 July 1998 by the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries
on the Establishment of an International Criminal Court in Rome on July 17, 1998.
Entry into force: Not yet in force.
Latvia signed the Rome Statute on April 22, 1999, but has not yet ratified the Treaty.
Ratifications and signatures (UN website)

Romas Starptautiskas Kriminaltiesas Statuti

Pienemti Apvienoto Naciju Organizacijas Pilnvaroto diplomatiskaja konference par Starptautiskas Kriminaltiesas dibinaanu 1998.gada 17.julija

6.pants: Genocids

So Statutu merkiem "genocids" nozime jebkuru darbibu, kas tiek izdarita noluka pilnigi vai daleji iznicinat kadu nacionalu, etnisku, rasu vai religisku grupu, ka:

(a) adas grupas loceklu nogalinaana;

(b) nopietnu miesas bojajumu vai garigas traumas radiana adas grupas locekliem;

(c) tia tadu dzives apstaklu radiana adai grupai, lai to pilnigi vai daleji fiziski iznicinatu;

(d) tadu lidzeklu izmantoana, kuru merkis ir noverst bernu dzimanu ada grupa;

(e) bernu parvietoana piespiedu karta no vienas grupas uz citu.


Genocids 71.pants. Kriminallikums, Latvijas Republikas

Konvencija par genocida nepielaujamibu un sodišanu par to


Home | Law | Translations of the Genocide Convention | Domestic Laws | Rome Statute


Prevent Genocide International
The global education project of Genocide Watch
P.O. Box 809, Washington, D.C. 20044   USA
info@preventgenocide.org