megelőzés népirtás nemzetközi
 preventgenocideinternational 
Magyarul:
Bibliografia
Angolul:
Népirtás
Law
Prevention
Punishment
Education
Action
About Us
German
French
Spanish
English
Français
Español
Arabic - automated translation
Chiinese - automated translation
Russian
German
Japanese
Swahili
Deutsch
Swahili

 
preventgenocide.org
Search the web

Last revised
7 July 2003

 

 

 

 

 

Prevent Genocide International, established in 1998, is a global education and action network working to prevent the crime of genocide fajirtás (népirtás).
Americas amerikai Europe európa Africa afrika Asia-Pacific azsia -csendes
  The word "genocide" translated or defined in 70 languages

Genocide in the domestic criminal law of 70 nations büntetőjog   Genocide Convention in 30 languages

Büntető Törvénykönyv (btk) 155. cikk Népirtás

Egyezmény - törvényerejû rendelet a népirtás bûntettének megelôzése és megbüntetése tárgyában 11.9.1948

6. cikk - Népirtás - A Nenzetközi Büntetobíróság Római Statútuma - Kézült Rómában, 1998. július 17-én

Hungary signed the Rome Statute on January 15, 1999 and ratified it on Nov 30, 2001 becoming the 47th State Party.

'Key Writings of Raphael Lemkin on Genocide - A népirtás fogalma A fogalmat 1943-ban alkotta meg egy lengyel zsidó, Raphael Lemkin a görög "genos", vagyis faj vagy törzs, és a latin "cide", azaz ölni szavakból. Az ENSZ nemzetközi jogszabálya 1951 óta ismeri el mint buncselekményt.

Raphael Lemkin (1900-1959)
Prevent Genocide International
info@preventgenocide.org

 

Please send us your comments on our website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
Law
Prevent Genocide International 


Egyezmény -
törvényerejû rendelet a népirtás bûntettének megelôzése és megbüntetése tárgyában
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide


Adopted by Resolution 260 (III) A of the U.N. General Assembly on 9 December 1948.
Entry into force: 12 January 1951.

Hungary became a party to the Genocide Convention on January 7, 1952.

List of parties to the Convention (UNHCHR status report), Nations that are NOT party to the Convention (this website)


1955. évi 16. törvényerejû rendelet a népirtás bûntettének megelôzése és megbüntetése tárgyában 1948. évi december 9. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetésérôl

 

büntető törvénykönyv (btk) 155. cikk Népirtás

1. Népirtás (Btk. 155. §) A népirtás büntetojogilag üldözendové nyilvánítását a Genocídium Egyezmény írja elo Magyarország számára. A törvény módosította a népirtás törvényi tényállását, az Egyezményben szereplo, de a korábbi Btk.-ban nem szabályozott elkövetési magatartást is büntetni rendel. A módosítást követoen népirtás buntettét követi el az is, aki valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges kiirtása céljából a csoport tagjainak, a csoporthoz tartozása miatt súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz. A korábbi szabályozás elkövetési magatartásként határozta meg a csoport egy tagjának megölését. Ezt rendelkezést az Egyezménynek megfeleloen módosították, így a csoport egy tagjának megölésével a buncselekmény befejezett alakzata nem valósítható meg. A kisebbségi biztos álláspontja szerint a népirtás buncselekményének újraszabályozása megfelel az Egyezményben foglaltaknak, kisebbségjogi szempontból nem emelheto kifogás ellene.


Home | Law | Translations of the Genocide Convention | Domestic Laws | Rome Statute

Prevent Genocide International

info@preventgenocide.org

Please send us your comments on our website.