forbyggefolkedrabinternationalt
 preventgenocideinternational
på dansk
Hjem
>Links
på engelsk
Folkedrab?
Ret
Forbygge
Straf
Aktionen
Omkring os
English
French
Spanish
English
Français
Español
Arabic - automated translation
Chiinese - automated translation
Russian
German
Japanese
Swahili
Deutsch
Swahili

 
preventgenocide.org
Search the web
Americas
Asia-Pacific
Europe
Africa

revideret
30.6.2003

 

 

 

 

 

Dansk web steder om folkedrab og beslægtede emner
Danish language websites
on genocide and related topics

Links in other languages:
English | Français |
Deutsch | Dansk | Kinyarwanda

Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier er en selvejende institution under Udenrigsministeriet. Centret har til opgave at foretage uafhængig, tværfaglig udforskning af Holocaust, herunder dets særlige danske aspekter, udforske andre tilfælde af folkedrab, udvikle metoder til forebyggelse af folkedrab samt formidle viden om disse forhold.

European Centre for Minority Issues (ECMI) founded in Flensberg in 1996 by the governments of Denmark, Germany and Schleswig-Holstein.The early monitoring, study and resolution of ethnic tension and potential conflict in all regions of Europe - East and West - provides one of the major focal points for the activities of the Centre. See also Europaeisk Centrum for Mindretalsspørgsmal

Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier Danish Center for Holocaust and Genocide Studies
Det Danske Center for Menneskerettigheder Danish Center for Human Rights
Verdenserklæringen om menneskerettighederne  
Amnesty Internationals danske websted
www.menneskeret.dk  I anledning af 50året for Europarådets vedtagelse af den europæiske mennes- kerettighedskonvention.
Multinational U.N. Stand-By Forces High Readiness Brigade (SHIRBRIG)  (Predeployment HQ in Garderkasernen, Høvelte north of Copenhagen)
   
Forenede Nationer United Nations
FN informationskontor for de nordiske lande UN Information Centre for Nordic Countries
FN-forbundets hjemmeside Danish United Nations Association
Velkommen til Mellemfolkeligt Samvirke Danish Association for International Co-operation
   
Aktuelt Copenhagen Post
Bjørn Willum artikler arkiv  
 

 

Key Writings of Raphael Lemkin on Genocide - a guide to a multilingual series of texts written by the activist scholar who coined the word "genocide"

Prevent Genocide International

info@preventgenocide.org

Please send us your comments on our website.

 

 

Folkedrab, krigsforbrydelser, etnisk udrensning, Forbrydelser mod menneskeheden, udryddelse, deportation, Nürnberg, Arusha, Rwanda, Hague, tribunalet