forbygfolkedrabinternational
preventgenocideinternational
på dansk
Links
på engelsk
Folkedrab?
Ret
Forbygge
Straf
Aktionen

Om os

French
French
Spanish
English
Français
Español
Arabic - automated translation
Chiinese - automated translation
Russian
German
Japanese
Swahili
Deutsch Swahili
Dansk Svenska
Dansk
Norsk
Svenska

 
preventgenocide.org
Search the web
Americas
Asia-Pacific
Europe
Africa

revideret
1.4..2004

 

 

 

 

 

 

Prevent Genocide International en global, Internet-baseret netværk i aktivister i orden hen til hindre den forbrydelse i folkedrab
Amerika Europa Afrika Asien-Pacific

VELKOMMEN TIL STATSADVOKATUREN Statsadvokaturen varetager for hele landet forretningerne vedrørende internationale straffesager, herunder navnlig sager om folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser, terrorhandlinger og andre alvorlige forbrydelser begået i udlandet. www.sico.ankl.dk [ SPECIAL INTERNATIONAL CRIMES OFFICE The office is nationally responsible for legal proceedings of international crimes such as genocide, crimes against humanity, war crimes, acts of terror and other serious crimes committed abroad. ]

Auschwitz-dag 2004: Tilskuer eller redningsmand?

Dansk web steder om folkedrab og beslægtede emner

  Konvention om Forebyggelse og Straf for Folkedrab   Folkedrab-konventionen på 35 sprog . Ordet 'folkedrab' på 70 sprog
Fakta om retsforfølgning af forbrydelsen folkedrab (Amnesty Internationals danske websted)
FNs 3. verdenskonference om racisme i 2001 (UNA)
  Dansk Lov nr. 132 af 29.04.1955 om straf for folkedrab Den ret oven på folkedrab i den kriminel koder i 70 nation
De nordiske lande og den Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol : Ratificeret: Norge, 16 februar 2000, Island, 25 maj 2000, Finland, 29 december 2000 og Danmark, 21 juni 2001. Denne statut skal træde i kraft på den 1. dag i måneden efter den 60. dag efter deponeringen af det 60. ratifikations-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument hos De Forenede Nationers generalsekretær.

 

Rom-Statutten på 23 sprog

Elements of the Crime of Genocide

Topical Index to the Rome Statute

Underskrevet: Sverige, 7 oktober 1998. Pr. den 30 juni 2003 har 90 har ratificeret og 139 lande underskrevet statutten. Liste over ratifikationer og underskifter (på engelsk)

Key Writings of Raphael Lemkin on Genocide - a guide to a multilingual series of texts written by the activist scholar who coined the word "genocide"

Dansk Jødisk Museum Museum for dansk jødisk historie www.jewmus.dk

Prevent Genocide International

info@preventgenocide.org

Please send us your comments on our website.

 

 

 

 

krigsforbrydelser, etnisk udrensning, Forbrydelser mod menneskeheden, udryddelse, deportation, Nürnberg, Arusha, Rwanda, Hague, tribunalet