forhindrefolkemordinternational
preventgenocideinternational
på norsk

>Startsiden

Konvensjon
Lemkin tekst
Bokfortegnelse
Lenker
på engelsk
Folkemord?
Jus
Forhindre
Straff
Aksjoner

Om oss

French
French
Spanish
English
Français
Español
Arabic - automated translation
Chiinese - automated translation
Russian
German
Japanese
Swahili
Deutsch Swahili
Dansk Svenska
Dansk
Norsk
Svenska

 
preventgenocide.org
Søk på internettet
Americas
Asia-Pacific
Europe
Africa

revideret
30.01.2004

 

 

 

 

 

 

Prevent Genocide International ble etablert i 1998 og er et verdensomspennende nettverk som arbeider gjennom utdannelse og aksjoner for å forhindre folkemord.
Amerika Europa Afrika Asia-Stillehavet

Over 50 land lover å bekjempe folkemord [ The Stockholm Declaration on Genocide Prevention, January 28, 2004 ] Over 50 land lovet å bekjempe folkemord da den internasjonale konferansen om folkemord ble avsluttet onsdag. Aftenposten 29 Dokumentet er ikke juridisk bindende, men Sveriges statsminister Göran Persson understreket erklæringens moralske verdi. I erklæringen heter det at landene vil arbeide for å bekjempe folkemord, etnisk rensing og rasisme. Men kritikerne var raskt ute med å påpeke at Den internasjonale straffedomstolen ICC ikke er nevnt i teksten, etter påtrykk fra USA. - Det er svært uheldig. Ethvert alvorlig forsøk på å forhindre folkemord i det 21. århundre må omfatte en rolle for den nye ICC-domstolen, sa Richard Dicker fra organisasjonen Human Rights Watch. Persson sier han er skuffet over at ICC ikke er nevnt i teksten, men sa det var naivt å tro at USA skulle kaste om på sin utenrikspolitikk på en konferanse med deltakere på relativt lavt politisk nivå. Årsaken til USAs motstand er at de ikke ønsker at amerikanske militære skal risikere å bli stilt for domstolen. Konferansen ble også kritisert for ikke å ha fokusert på kvinners lidelser i konflikter. - Kvinners kropper er slagmark for dagens kriger, sa Finlands tidligere forsvarsminister Elisabeth Rehn. Folkemordforskeren Carol Rittner sier beskyttelse av kvinner og barn er avgjørende og foreslår en høyprofilert konferanse om voldtekter. Aftenposten 29.01.2004 [Statssekretær Vidar Helgesen Speech]

"Folkemord – et nytt begrep og en ny forståelse for tilintetgjørelsen av nasjoner" Raphael Lemkin, 1944 [på norsk]

Viktige skrifter av Raphael Lemkin om folkemord - en oversikt over flerspråklige serier av tekster av aktivisten og forskeren som utviklet begrepet "folkemord". [på engelsk]

Raphael Lemkin (1900-1959)

HL senteret: Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge (HL senteret) er et forsknings-, utdannings- og formidlingssenter som bygger sin aktivitet på studier av Holocaust på den ene side og livssynsminoriteters stilling i Norge på den annen. Senterets formidlingsoppgaver skal ivaretas gjennom et tilbud til skoleverket, universiteter og det norske samfunn generelt. På sikt skal senteret bl.a. opprette og drive en permanent Holocaustutstilling med tilhørende arkiv, bibliotek og undervisningsopplegg med audiovisuelle tjenester. Dette skal foregå på Villa Grande på Bygdøy, Quislings bolig under 2. verdenskrig. Frem til innflytting i 2005 er HL senteret lokalisert i Ullevålsveien 105. HL senteret skal være et møtested for mennesker som vil arbeide mot religiøs, rasistisk eller etnisk undertrykkelse og diskriminering.

In May 2003 Judge Erik Møse was appointed President of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) . Originally appointed to the court on November 3, 1998, Møse served as Vice President of the ICTR from 1999 to 2003. Read an Address by President Erik Møse at a June 13, 2003 meeting with ICTR Staff.

Balkan War Criminals in a Norway Prison On April 24, 1998 Norway entered into an agreement on the enforcement of sentences with the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). In August 1998, Drazen Erdemovic, who plead guilty to war crimes for his role in the 1995 killing of hundreds of unarmed Bosnian Muslim men at a farm near Srebrenica, was transfered from the Hague to a Norway prison to serve the remainder of his five year sentence which ended in August 2000. On November 28, 2002, Radomir Kovac (sentenced to 20 years) and Zoran Vukovic (sentenced to 12 years) were also transfered to Norway from the Hague following their convictions for Crimes against Humanity in the "Foca Rape Case." In the case, Judges found that women and girls as young as 12 years' old were subjected to sexual assaults and rape during their detention at the Kalinovik Primary School. December 17, 2002: The Norwegian Parliament votes to compensate the estimated 12,000 children of German soldiers who occupied the country during World War II for discrimination they suffered growing up in Norway after the war.

Konvensjon om forhindring og avstraffelse av forbrytelsen folkemord FNs generalforsamling la frem i resolusjon nummer 260 A (III) av 9. desember 1958. Trådte i kraft 12 januar 1951.

  Folkemord er nedfelt som en kriminell handling i lovverket til 70 land   Folkemord-konvensjonen på 35 språk . Ordet 'folkemord' på 70 språk
De nordiske land og Romstatutten for Den Internasjonale Straffedomstol: Ratifisert av Norge 16.12.2000, Island 25.5.2000, Finland 29.12.2000, Danmark 21.6.2001, og Sverige 28.6.2001. 91 stater har ratifisert traktaten, som har stor betydning for etterforskning og strafferettslig forfølgelse av folkemord og andre alvorlige brudd på menneskerettighetene. Liste over ratifikasjoner og underskrifter (på engelsk). For oppdaterte opplysninger se: www.icc-cpi.int eller http://www.iccnow.org .

 

Rom-Statutten på 23 språk

Elementer av forbrytelsen folkemord

Stikkords-register for Roma-statuttene

"Folkemord - noen medisinske og psykologiske aspekter" Nils Johan Lavik (Tidsskrift for Den norske lægeforening 2002; 122: 40-4)
Det nazistiske folkemord på jødene førte til at FN i 1949 vedtok konvensjonen mot folkemord. Antall drepte i perioden 1900 - 87 etter FN-konvensjonens definisjon har vært anslått til 37 millioner, men er antakelig atskillig høyere.

Arrangementer Den internasjonale Holocaustdagen tirsdag 27. januar 2004 Den 27. januar 1945 ble konsentrasjons- og utryddelsesleirene i Auschwitz og Birkenau frigjort av Den røde armé. Dette er utgangspunktet for at Holocaustdagen markeres i mange land verden over.

Prevent Genocide International

info@preventgenocide.org

Vennligst gi oss tilbakemelding om dette webstedet.