Home
Law
Prevent Genocide International 

Conventia pentru prevenirea si reprimarea crimei de genocid
adoptata la 9 decembrie 1948 de Adunarea generala a Natiunilor Unite

Stajusies speka 1951.gada 12.janvari
Romania became a party to the Genocide Convention on November 2, 1950.

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

Adopted by Resolution 260 (III) A of the U.N. General Assembly on 9 December 1948.
Entry into force: 12 January 1951.

List of parties to the Convention (UNHCHR status report), Nations that are NOT party to the Convention (this website)


Definitia Genocidului: Termenul a fost introdus Ón 1943 de avocatul evreu de origine poloneza Raphael Lemkin, si provine din grecescul "genos"(rasa, trib) si latinescul "cide"(a ucide). Din 1951 Natiunile Unite recunosc acuzatia de genocid drept crima potrivit legislatiei internationale.

http://www.bbc.co.uk/romanian/special_milosevic/1.shtml

Genocidul: (latina GENUS "neam" si caedo "tai, distrug"-una dintre cele mai grave crime impotriva umanitatii, pentru prevenirea si combaterea careia la 8 decembrie 1948, sub egida O.N.U. s-a incheiat in acest sens o conventie. Codul penal roman, in titlul XI, art. 357, partea speciala, incrimineaza infractiunea de genocid care face parte din grupul infractiunilor contra pacii si omenirii. Infractiunea consta in savarsirea in scopul de a distruge in intregime sau in parte o colectivitate sau un grup national, etnic, rasial sau religios, a vreuneia dintre urmatoarele fapte: uciderea membrilor colectivitatii sau grupului; vatamarea grava a integritatii fizice sau mintale a membrilor colectivitatii sau grupului; supunerea colectivitatii ori grupului la conditii de existenta sau tratament de natura sa duca la distrugerea fizica; luarea de masuri tinzand la impiedicarea nasterilor in sanul colectivitatii sau grupului; transferarea fortata a copiilor apartinand unei colectivitati sau unui grup, in alta colectivitate sau alt grup.

Dictionar juridic (IndacoSystems)


Article 356 of the Romanian Penal Code


Law : Domestic Laws | ICC | Information on the Genocide Convention   / Punishment : Domestic Prosecution | Extradition
Home | Genocide? | Law | Prevention | Punishment | Education | Action | About Us  /   Global News Monitor | Americas | Europe | Africa | Asia-Pacific

Prevent Genocide International
info@preventgenocide.org