Latvian Home
Home
Law
 preventgenocideinternational 
Schweiz  unterzeichnet 18 juli 1998
Genocidas - 99 straipsnis - Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
Lithuanian (Lietuviskai)
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (LR BK)

99 straipsnis. Genocidas

Tas, kas siekdamas sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių bet kuriai nacionalinei, etninei, rasinei, religinei, socialinei ar politinei grupei, organizavo, vadovavo ar dalyvavo juos žudant, kankinant, žalojant, trikdant jų protinį vystymąsi, deportuojant ir kitaip sudarant tokias gyvenimo sąlygas, kurios lėmė visų jų arba dalies jų žūtį, ribojant gimstamumą tose grupėse ar prievarta perduodant jų vaikus kitoms grupėms,
baudžiamas

100 straipsnis. Tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis (nusikaltimai žmoniškumui)

Tas, kas, vykdydamas ar remdamas valstybės arba organizacijos politiką, pasireiškiančią didelio masto arba sistemingu civilių gyventojų užpuldinėjimu, tyčia: žudė žmones arba sunkiai sutrikdė jų sveikatą; sudarė žmonių žūtį lėmusias gyvenimo sąlygas; pavergė žmones; deportavo ar prievarta perkėlė gyventojus; neteisėtai įkalino ar kitaip grubiai apribojo fizinę žmonių laisvę, pažeisdamas tarptautinės teisės pagrindines normas; kankino; žagino, įtraukė į seksualinę vergovę, vertė užsiimti prostitucija, neteisėtai sulaikė priverstinai apvaisintą moterį, kai buvo tikslas pakeisti gyventojų etninę sudėtį ar kai buvo daromi kiti grubūs tarptautinės teisės pažeidimai, priverstinai sterilizavo žmones arba taikė kitokius tolygaus sunkumo seksualinės prievartos veiksmus; persekiojo bet kokią žmonių grupę ar bendriją dėl politinių, rasinių, nacionalinių, etninių, kultūrinių, religinių, lyties ar kitų motyvų, kuriuos draudžia tarptautinė teisė; žmones sulaikė, areštavo, pagrobė ar kitaip atėmė jų laisvę, atsisakė pripažinti laisvės atėmimą ar nepranešė apie žmonių likimą arba buvimo vietą; vykdė apartheido nusikaltimą, baudžiamasTranslation: (draft text)

Lithuianian Republic Criminal Code

Article 99. Genocide

Anyone, who with the intent to destroy all or part of people, belonging to any national, ethnical, racial, religious, social or political groups, organised, directed or participated in their killings, torturing, mutilating, disturbing their mental development, deporting or otherwise creating conditions of living, which caused their destruction wholly or in part, limiting births within the groups or forcibly tranferring children to the other groups, shall be punished imprisonment from five to twenty years or life imprisonment.

Article 100. Treatment of Persons Prohibited by International Law

Anyone who intentionally performed or supported state or organisational policy and massively or systematically attacked civilians and killed them or caused grave harm for their health; created living conditions that caused persons deaths; trafficked persons; deported inhabitants; tortured, raped, involved into sexual slavery, forced to perform prostitution, made pregnant by force or sterilized; persecuted any community of persons because of political, racial, national, ethnical, cultural, religious, gender or any other motives, prohibited by international law; detained, arrested or deprived persons of their freedom in any other way, when such deprivation of freedom is not acknowledged, or refused to give information about the fate or whereabouts of these persons; performed policy of apartheid is punished by the imprisonment from five to twenty five years or life imprisonment.


Comment

Comment from Justinas Žilinskas: "In 1992 the Republic of Lithuania adopted a special law on Genocide of the Lithuanian Population. The law has proclaimed that Lithuania is accessing UN Convention on Genocide and has introduced a crime of genocide in Lithuanian Criminal Law. However, crimes against humanity as a general category has not been introduced into Lithuanian Criminal Law up to the adoption of the New Criminal Code in year 2000.

The current concept of genocide in Lithuanian Criminal Law according to Article 99 of the new Criminal Code is broader than in International Law. First of all, it includes political as well as social groups in the list of protected groups; secondly, it adds two more inhumane acts: deportations and torture. This extension has occurred due to the needs of Lithuania to cover all the cases of genocide of Lithuanian population. It corresponds to the modern tendencies in national criminal law systems (e.g. protection of political and social groups is included in the definitions of genocide in French, Polish, Latvian criminal codes). However it may cause and, actually, has caused some problems with regard to international assistance in criminal matters with the states that have adopted a conventional concept of genocide (e.g. Russia).

Crimes against humanity in the new Criminal Code of Lithuania are titled as "Course of conduct with the people prohibited by International Law" (Article 100 of the new Criminal Code)." -

Note from the English language summary of Justinas Žilinskas' Doctoral Thesis NUSIKALTIMAI ŽMONIŠKUMUI IR GENOCIDAS (GENOCIDE AND CRIMES AGAINST HUMANITY ) For the full text see http://www.soften.ktu.lt/~elecs/Rimta/PhDSantrauk.html


Law : Domestic Laws | ICC | Information on the Genocide Convention   / Punishment : Domestic Prosecution | Extradition
Home | Genocide? | Law | Prevention | Punishment | Education | Action | About Us  /   Global News Monitor | Americas | Europe | Africa | Asia-Pacific

Prevent Genocide International
info@preventgenocide.org