Home
Law
Prevent Genocide International 

 

Soykırımı Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Jenosid Sözleşmesi)
________________

Adopted by Resolution 260 (III) A of the Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu de 9 Aralık 1948.
Entry into force: 12 January 1951.


List of parties to the Convention (UNHCHR status report), Nations that are NOT party to the Convention (this website)

31 Temmuz 1950'de yürürlüğe giren sözleşmeyi, Türkiye aynı yıl.
______________________

Sözleşme, 2:  Bu sözleşmede, soykırımının anlamı, aşağıya sayılan fiillerin, ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, bu niteliği yüzünden, kısmen veya tamamen yok etmek kastıyla işlenmesidir:

     a) Grup üyelerinin öldürülmesi;

     b) Grup üyelerinin fiziki ve zihni sağlığını bozucu eylemler;

     c) Grubun, kısmen veya tamamen fizik varlığının yok olmasına neden olacak yaşam koşullarına tabi tutulması; 

     d) Grup içi doğumları önleyici önlemler alınması;

     e) Gruba ait çocukların zorla başka bir gruba transfer edilmeleri.

Önlenmek Jenosid Uluslararası

Roma Statüsü
 


Home | Law | Translations of the Genocide Convention | Domestic Laws | Rome Statute

Prevent Genocide International
1804 'S' Street, N.W., Washington, D.C. 20009   USA
Tel. 202-483-1948, Fax 202-328-0627
info@preventgenocide.org
 
last revised 12 October 2001